Soustruh CNC

SBL 500 CNC

Inv. číslo:505106
Kategorie:Soustruh > CNC
Typ:SBL 500 CNC
Výrobce:TRENS Trenčín
Rok výroby:2001
Rok GO:2019
Parametry:

Maximální průměr soustružení : 630 mm

Max. délka soustružení : 750 mm

Maximální průměr soustružení nad krytmi suportu : 410 mm

Vrtani vretene : 92 mm

Vykon hlavneho motoru : 22 kW

Popis:CZ:Stroj je v dobrém technickém stavu, připojený pod proudem, možnost odzkoušet .CNC system Siemens S 810 D.
SBL 500 CNC je sústruh so šikmou ložou, určený pre obrábanie prírubových súčiastok upnutých letmo, ale hlavne pre hriadeľové súčiastky podopreté koníkom. V prevedení nástrojovej hlavy s poháňanými nástrojmi umožňuje aj mimoosové obrábanie.
▪ Základ stroja tvorí stojan trojuholníkového prierezu.
▪ Valivé vedenia sú plne zakryté posuvnými a teleskopickými krytmi. Vreteník je tuhej konštrukcie, bez prevodových stupňov.
▪ Krížový suport sa pohybuje v osiach „X“, „Z“ pomocou guličkových skrutiek. Upnutie obrobku je v hydraulicky ovládanom skľučovadle. Koník má hydraulicky vysúvanú hrotovú objímku.
▪ Stroj je vybavený mazaním, osvetlením a chladením. Zber triesok je alternatívne buď misou alebo dopravníkom triesok.
▪ Koncepcia stroja zodpovedá požiadavkám a predpisom EÚ.
▪ Použitý riadiaci systém SINUMERIK 810D resp. FAGOR 8055TC umožňuje plnohodnotné riadenie stroja.
▪ Kompaktný panel riadiaceho systému má TFT farebný displej.
▪ Program obrábania súčiastky je možné vytvárať z panelu riadiaceho systému s plnou podporou 2D grafiky s možnosťou programovania pomocou cyklov a DIN, paralelne s prácou stroja podľa iného programu.
▪ Z dôvodu lepšej servisovateľnosti riadaci systém a pohony sú od jedného výrobcu.
▪ Náhon vretena zabezpečuje plne riadený vektorový pohon s AC motorom s možnosťou využitia C osi, ktorý poskytuje obrábanie konštantnou reznou rýchlosťou.
▪ Vysokodimenzované AC servomotory a guličkové skrutky umožňujú rozmerovo presné posuvy .
▪ Orientované zastavenie vretena.
▪ Presnosť stroja podľa STN ISO 1708 (DIN 8605).
▪ Digitálne zobrazovanie otáčok vretena a posuvu suportu.