Karusel jednostojanový

SKJ 8 NC

Inv. číslo:504827
Kategorie:Karusel > jednostojanový
Typ:SKJ 8 NC
Výrobce:TOS Hulín
Rok výroby:1980
Rok GO:0
Parametry:

Max. průměr obráběnění : 1050 mm

Max. výška obrobku : 630mm

Největší průměr soustružení příčnikovým suportem : 950 mm

Svislý pohyb smýkadla příčnikového suportu : 750 mm

Průměr upínací desky : 800 mm

Půdorysní plocha stroje : 2800x2300 mm

Výška stroje : 3600 mm

Hmotnost stroje : 9000 kg

Popis:Stroj v dobrém technickém stavu, připojený, po dohodě možnost odskoušení, řídíci systém TESLA.
EN: The machine in good technical condition, under power, for agrement possibillity to test, system TESLA.